انتاج جمالون العوارض الخشبیة

معرفی خرپای تیرچه و کاربرد خرپای تیرچه و روش استفاده از خرپای تیرچه در ساختمان و تولید کننده خرپای تیرچه و جدول اطلاعاتی خرپای تیرچه


رایجترین نوع خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی در ایران که اکثر مهندسین ایرانی از آن استفاده می کنند خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی با خرپای میلگردی میباشد که این نوع خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی یا خرپای میلگردی تشکیل شده است از خرپا که اغلب از میلگرد ساخته میشود.

بتن پاشنه، اگر برای ریختن بتن پاشنه از قالب سفالی استفاده شود به آن خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی با کفشک گفته میشود.

خرپای میلگردی پیش فشرده نیز در بعضی از ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد.

میلگرد به کار رفته در این نوع خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی ها با حدروانی بالا بوده و در ساختن این نوع خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی ها قبل از انجام بتن ریزی میلگردهای به کاررفته در خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی (خرپای میلگردی) را تحت کشش قرار میدهند و آن گاه بتن ریزی خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی را انجام میدهند و پس از سخت شدن بتن میلگردها را آزاد میکنند و بدین وسیله بتن خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی (خرپای میلگردی) قبل از بارگذاری تحت فشار قرار میگیرد.

 

اجزای تشکیل دهنده خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی یا خرپای میلگردی عبارتند از:

میلگرد بالا

میلگرد مارپیچ یا عرضی

آهن پایین یا میلگردهای کششی

 

میلگردهای بالا عضو بالای خرپا بوده و قطر آن نباید از 6mmکمتر از 12mm بیشتر باشد )توصیه می شود از میلگرد 10 یا 12 آجدار استفاده شود) ارتفاع خرپای خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی یا خرپای میلگردی باید به اندازه ای باشد که میلگرد بالا قدری بالاتر از سطح بلوک قرار گرفته و دربتن پوشش قرار گیرد.

میلگرد عرضی عضو مورب خرپا را تأمین میکند و نیروهای برشی سقف را تحمل میکند. حداقل سطح مقطع میلگردهای عرضی نباید ازbwt 0015/ کمتر باشد که در آن bwعرض جان تیرو t فاصله دو میلگرد عرضی متوالی از یکدیگر است. زاویه میلگردهای عرضی با آهن پایین بین 30 تا 45 درجه میباشد.

قطر آهن عرضی بین 5mm تا 10mm است و حداکثر فاصله میلگردهای عرضی از یکدیگر 20cm میباشد.

آهن پایین یا میلگردهای کششی ممان های مثبت وسط دهانه را تحمل میکنند.

حداقل میلگردهای پایین که سرتا سر طول خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی یا خرپای میلگردی را طی میکند دو عدد میباشد که قطر آن از 8mmکمتر و 16mm بیشتر نباید باشد.

حداقل سطح مقطع میلگردهای کششی برای فولادهایی که حد جاری شدن ان پایین است ۰۰۲۵/ و آنهایی که حد جاری شدنشان بالای ۰۰۱۵/ سطح مقطع جان تیر میباشد و حداکثر سطح مقطع آن نباید ۵/۲٪ سطح مقطع جان تیر بیشتر باشد. اگر ضخامت بتن پاشنه خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی 5/5cm یا بیشتر باشد می توان با استفاده از فولاد های کششی به قطر 18mm تا 20mm آن را انجام دهیم.

حداقل فاصله میلگردهای کششی از همدیگر باید 5mm بیشتر از بزرگترین دانه بتن مصرفی باشد.

برای این که چسبندگی بیشتری بین فولاد و بتن ایجاد شود بهتر است که تمام میلگردها به صورت آجدار استفاده شود.


انتاج جمالون العوارض الخشبیة

خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی, خرپای تیرچه چیست , کاربرد خرپای تیرچه, معرفی خرپای تیرچه, کاربرد خرپای تیرچه, روش استفاده خرپای تیرچه, کاربرد خرپای تیرچه در ساختمان, تولید کنندگان خرپای تیرچه, جدول اطلاعاتی خرپای تیرچه, خرپا, تولید خرپای تیرچه, تولید کننده خرپای تیرچه, فولادبافت تولید کننده خرپای تیرچه, تولید خرپای تیرچه شرکت فولاد بافت سبحان, خرپای میلگردی, میلگرد, تولید میلگرد, تولید حصار, تولید فنس, تولید شبکه خرپا, تولید پرچین

اشترك في النشرة الإخبارية

عنوان البرید الاکترونی :   هاتف الجوال :  

 
 

انتاج صنىوق التلبية المعدنية

يستخدم منتج صناديق التلبیة المعدنية مع القدرة على تصنيف وحفظ مساحة المستودعات وسهولة النقل