معرفی خرپای میلگردی

معرفی خرپای میلگردی و مواد تشکیل دهنده خرپای میلگردی و روش تولید خرپای میلگردی


رایجترین نوع تیرچه در ایران که اکثر مهندسین ایرانی از آن استفاده می‌کنند تیرچه با خرپا میباشد که این نوع تیرچه یا خرپای میلگردی تشکیل شده است از خرپا که اغلب از میلگرد ساخته میشود.

بتن پاشنه، اگر برای ریختن بتن پاشنه از قالب سفالی استفاده شود به آن تیرچه با کفشک گفته میشود.

خرپای میلگردی پیش فشرده نیز در بعضی از ساختمان‌ها مورد استفاده قرار میگیرد.

میلگرد به کار رفته در این نوع تیرچه‌ها با حدروانی بالا بوده و در ساختن این نوع تیرچه‌ها قبل از انجام بتن‌ریزی میلگردهای به کاررفته در تیرچه (خرپای میلگردی) را تحت کشش قرار میدهند و آن گاه بتن‌ریزی تیرچه را انجام میدهند و پس از سخت شدن بتن میلگردها را آزاد میکنند و بدین وسیله بتن تیرچه  (خرپای میلگردی) قبل از بارگذاری تحت فشار قرار میگیرد.

 

اجزای تشکیل دهنده خرپای تیرچه یا خرپای میلگردی عبارتند از:

 میلگرد بالا

میلگرد مارپیچ یا عرضی

آهن پایین یا میلگردهای کششی 

 

میلگردهای بالا عضو بالای خرپا بوده و قطر آن نباید از  6mmکمتر از 12mm بیشتر باشد  )توصیه می‌شود از میلگرد 10 یا 12 آجدار استفاده شود) ارتفاع خرپای تیرچه یا خرپای میلگردی باید به اندازه ای باشد که میلگرد بالا قدری بالاتر از سطح بلوک قرار گرفته و دربتن پوشش قرار گیرد.

میلگرد عرضی عضو مورب خرپا را تأمین میکند و نیروهای برشی سقف را تحمل میکند. حداقل سطح مقطع میلگردهای عرضی نباید ازbwt 0015/  کمتر باشد که در آن  bwعرض جان تیرو t فاصله دو میلگرد عرضی متوالی از یکدیگر است. زاویه میلگردهای عرضی با آهن پایین بین 30 تا 45 درجه میباشد.

قطر آهن عرضی بین 5mm تا 10mm است و حداکثر فاصله میلگردهای عرضی از یکدیگر 20cm میباشد.

آهن پایین یا میلگردهای کششی ممان های مثبت وسط دهانه را تحمل میکنند.

حداقل میلگردهای پایین که سرتا سر طول تیرچه یا خرپای میلگردی را طی میکند دو عدد میباشد که قطر آن از  8mmکمتر و 16mm بیشتر نباید باشد.

حداقل سطح مقطع میلگردهای کششی برای فولادهایی که حد جاری شدن ان پایین است ۰۰۲۵/ و آنهایی که حد جاری شدنشان بالای ۰۰۱۵/ سطح مقطع جان تیر میباشد و حداکثر سطح مقطع آن نباید ۵/۲٪ سطح مقطع جان تیر بیشتر باشد. اگر ضخامت بتن پاشنه تیرچه 5/5cm یا بیشتر باشد می‌توان با استفاده از فولاد های کششی به قطر 18mm تا 20mm آن را انجام دهیم.

حداقل فاصله میلگردهای کششی از همدیگر باید 5mm بیشتر از بزرگترین دانه بتن مصرفی باشد.

برای این که چسبندگی بیشتری بین فولاد و بتن ایجاد شود بهتر است که تمام میلگردها به صورت آجدار استفاده شود.


معرفی خرپای میلگردی

روش تولید خرپای میلگردی, تولید کننده خرپای میلگردی در شیراز, آشنایی با خرپای میلگردی در شیراز, تولیدکننده خرپای میلگردی در شیراز, فروش خرپای میلگردی در شیراز, خرید خرپای میلگردی در شیراز, کارخانه خرپای میلگردی در شیراز, کارگاه خرپای میلگردی در شیراز, کاربرد خرپای میلگردی,روش تولید تیرچه, تولید کننده تیرچه در شیراز, آشنایی با تیرچه در شیراز, تولیدکننده تیرچه در شیراز, فروش تیرچه در شیراز, خرید تیرچه در شیراز, کارخانه تیرچه در شیراز, کارگاه تیرچه در شیراز, کاربرد تیرچه

اشترك في النشرة الإخبارية

عنوان البرید الاکترونی :   هاتف الجوال :  

 
 

انتاج صنىوق التلبية المعدنية

يستخدم منتج صناديق التلبیة المعدنية مع القدرة على تصنيف وحفظ مساحة المستودعات وسهولة النقل